Om oss

TTC er et frittstående firma som er spesialister på trykktesting av bygninger i tråd med gjeldende forskriftskrav og taktermografi. I tillegg til dette foretar vi skadetaksering og undersøkelser av boliger. Vi har lang og suksessfult erfaring som uavhengig vitner i mange tvister i forbindelse med husforsikring og eierskifte saker.

Vårt mål er å bli et naturlig valg når det gjelder tjenester innen trykktesting i forbindelse med nybygg og bistand rundt luftlekkasje eller skader i bygg.

Firmaet ble etablert i 1995, men da het det Norsk Husinspeksjon & Skadetakst AS. Våre oppdragsgivere er alt fra forsikringsselskap, finansinstitusjoner og advokater til privatpersoner som ønsker bistand i forbindelse med salg og kjøp. Siden oppstart har vi gjennomført flere tusen husinspeksjoner, skadevurderinger og trykktester av bygg – som har gitt oss et grunnlag for å være en solid og velkjent aktør i bransjen.

Vi gjennomfører en mengde rapporter i forbindelse med tvister som oppstår ved eierskifte av boliger og jobber mye for en rekke frittstående advokatfirma som har spesialisert seg innenfor dette segmentet.

Takstmenn med solid bakgrunn

Våre ansatt er utdannede takstmenn innenfor både Nito og Norsk Takst med solid bakgrunn som tømrere og teknisk fagskole/mesterbrev innen nybygg, rehabilitering samt utbedring av forsikringsskader, så som brann, innbrudd og vann- /fuktskader. Vi er også utdannede byggtermografører samt sertifiserte innen tetthetskontroll av boliger i henhold til gjeldende standarder. Vi er sertifiserte for å foreta Boligsalgsrapporter i forbindelse med salg av boliger.