Tjenester

vi kan hjelpe deg

Ved å trykkteste bygg finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen. Kravet har vært noe varierende fra det første kravet kom i 1981.

Termograferingskamera kan avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflate temperatur, kan det avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

Fuktighet i takkonstruksjoner forringer isolasjonsverdien og øker energi kostnadene. Vi har utviklet et system for søk etter fuktighet i isolasjonssjiktet på flate tak konstruksjoner.

Vi har RO3 lisens.

Å kjøpe en bolig og finne ut at ting ikke er slik de bør være kan skape mye frustrasjon, og kan også være vanskelig å løse. Vi bistår i forbindelse med feil og mangler ved din nyinnkjøpte, eller solgte bolig.
Hensikten med uavhengig kontroll er å kvalitetssikre alle nye bygge prosjekter, og forsikre seg om at prosjektet oppfyller gjeldende krav til fuktsikring og lufttetthet i henhold til Byggteknisk forskrift.

NY TJENESTE

 her kan det komme litt tekst.  her kan det komme litt tekst.  her kan det komme litt tekst.  her kan det komme litt tekst.  her kan det komme litt tekst.  her kan det komme litt tekst.