Tjenester

trykktest

TETTHETSKONTROLL (TRYKKKTEST)

Ved å trykkteste bygg finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen. Kravet har vært noe varierende fra det første kravet kom i 1981.

TERMOGRAFERING

Termograferingskamera kan avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflatetemperatur, kan det avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

TAKTERMOGRAFI MED DRONE

Fuktighet i takkonstruksjoner forringer isolasjonsverdien og øker energikostnadene. Vi har utviklet et system for søk etter fuktighet i isolasjonssjiktet på flate takkonstruksjoner. Vi har RO3 lisens.

EIERSKIFTE TVISTER

Vi gir bistand i forbindelse med oppdagede feil og mangler ved din nykjøpte/solgte bolig. I slike saker foretar vi en helhetsvurdering av forholdene knyttet til en eiendomsoverdragelse.

UAVHENGIG KONTROLL

Hensikten med uavhengig kontroll er å kvalitetssikre alle nye byggeprosjekter, og forsikre seg om at prosjektet oppfyller gjeldende krav til fuktsikring og lufttetthet i henhold til Byggteknisk forskrift.

Kontakt oss

Telefon: 982 45 510
E-post: rolf@ttc-as.no

Din kontaktperson:
Rolf Ekholt
Takstingeniør, Nivå 3 Byggtermografør, RO3 Drone pilot

Adresse:
Hesteskoen 6C, 1408 Kråkstad

Om oss

Vi er et frittstående firma som er spesialister på uavhengig kontroll og trykktesting av bygninger i tråd med gjeldende forskriftskrav. I tillegg til dette foretar vi termografering og taksering og undersøkelser av boliger ved blant annet salg, refinansiering og byggelån.