Tjenester

vi kan hjelpe deg

SAM_2405

TILSTANDSRAPPORT

Vi gir deg en full rapport på tilstanden av bygget ditt!

Ved å trykkteste bygg finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen. Kravet har vært noe varierende fra det første kravet kom i 1981.

Termograferingskamera kan avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflate temperatur, kan det avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

Fuktighet i takkonstruksjoner forringer isolasjonsverdien og øker energi kostnadene. Vi har utviklet et system for søk etter fuktighet i isolasjonssjiktet på flate tak konstruksjoner.

Vi har RO3 lisens.

Å kjøpe en bolig og finne ut at ting ikke er slik de bør være kan skape mye frustrasjon, og kan også være vanskelig å løse. Vi bistår i forbindelse med feil og mangler ved din nyinnkjøpte, eller solgte bolig.
Hensikten med uavhengig kontroll er å kvalitetssikre alle nye bygge prosjekter, og forsikre seg om at prosjektet oppfyller gjeldende krav til fuktsikring og lufttetthet i henhold til Byggteknisk forskrift.