AdobeStock_304035616-2048x1364

Taktermografi med drone

spar masse tid og penger med effektive inspeksjoner

Taktermografi med drone

spar masse tid og penger med effektive inspeksjoner

TERMOGRAFI AV TAK MED DRONE

Fuktighet i takkonstruksjoner kan være plagsomt og kostbart å finne en løsning på. Fuktigheten vil ødelegge isolasjonsverdien, øke energikostnadene og vil i de verste tilfellene føre til svikt i takkonstuksjonen, siden fuktig isolasjon veier vesentlig mer enn tørr isolasjon. Ofte så fører nettopp problemet med å finne selve lekkasjen til full omlegging av taket, eller en ny tett takpapp oppå det gamle taket. En full omlegging av takpapp og isolasjon er meget kostbart, og også unødvendig i mange tilfeller. I kompakte takkonstruksjoner vil fuktighet ta meget lang tid for å tørke ut, om den i det hele tatt vil tørke ut!

Vi bruker høyteknologiske droner og håndholdte kameraer for å søke etter fukt i takkonstruksjoner, og har utviklet et velprøvd system for å lokalisere nettopp disse lekkasjene i flate takkonstruksjoner, så man slipper å skifte hele taktettingen. Her kan vi finne lekkasjen i isolasjonssjiktet innenfor ca. 1m².

Vi scanner alle fuktige områder, og mapper opp steder der hvor takfolien må fjernes for utskifting av skadet isolasjon, markering etter oppdragsgivers ønske, enten på skisse eller direkte på takfolien, eller begge deler!

En slik gjennomgang er å anbefale ved lekkasjer og før en eventuell tilleggsisolering av takkonstruksjon. Dermed kan man spare store kostnader med riving og bortkjøring, samt at faren for lekkasjer i ombygningsperioden minskes betraktelig.

Vi er lisensierte RO3 dronepiloter, og tilbyr også en abonnementsordning til gårdeiere – der vi gjennom en vedlikeholdsavtale scanner tak på næringsbygg årlig.

Kontakt oss