AdobeStock_38546145-2048x1365

Trykktesting av bygg

nye krav – nye løsninger

Trykktesting av bygg, både boliger og næringsbygg

 

Ved å trykkteste bygg finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen. Kravet har vært noe varierende fra det første kravet kom i 1981. Vi er ofte benyttet i tvistesaker og er derfor meget sterke i forståelsen av forskriftskravene. Vi bruker topp moderne utstyr og gjennomfører trykktesten i henhold til gjeldende standard.

Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll og utfører kontrollfunksjonen i din byggesak.

Røyktester

Det er ikke alltid det er hensiktsmessig å termografere for å påvise utettheter i klimaskjermen. I slike tilfeller kontrollerer vi denne ved å fylle huset med scenerøyk for så å påvise hvor luften siver inn, eller ut av bygget. Metoden brukes også for å kontrollere brannskiller mellom bo- og/eller bruksenheter.

Termografering i forbindelsen med tykktesting

Vi bruker kun det beste av kameraer, med høy oppløsning for å detektere luftlekkasjer og andre bygningstekniske feil. Å termografere kan enklest forklares ved at vi skriver bilder med varme kontra med lys, som ved vanlig fotografering. Når termografering brukes til å påvise utettheter i klimaskjermen jobber vi i tråd med NS-EN 13187

Vi samarbeider med flere store aktører innen husproduksjon for å tetthetskontrollere hus under oppføring. Her følger vi DIBK sine anbefalinger om å ta trykktest ved mest ferdig bygg. På større bygninger foretar vi i tillegg en visuell kontroll av utvendig tettesjikt før kledning monteres. Ved bruk av denne kombinasjon oppnås tette bygg, som ofte får en vesentlig bedre tetthet enn det forskriften krever, ofte blir lekkasjetallet halvert, noe som får en positiv innvirkning på det årlige energibehovet.

I eldre bygg utarbeider vi tiltaksplan for hva som må gjøres for å forbedre lekkasjetallet, det kan være vel så nyttig å konsentrere seg om tettheten kontra tilleggsisolering!

Kontakt oss