TTC – Trykktest & Termografi Consult AS

med kompetanse til å se det øyet ikke ser

Vi er spesialister innen følgende områder og står gjerne til tjeneste:

  • Trykktest og termografering av ditt bygg iht. gjeldende standard
  • Fullstendig fuktkontroll av kompakte tak, både ved bruk av drone og fuktmålinger.
  • Tilstands rapporter
  • Bistand ved eierskiftetvister
  • Lovpålagt uavhengig kontroll av våtrom og klimaskjerm
  • Drone inspeksjon av tak og fasader.  Vi har RO3 pilot lisens.

Ta kontakt med oss på 982 45 510

Inspector examining a house using a magnifying glass, house inspection and real estate concept
trykktest

TRYKKTEST AV BYGG

Ved å trykkteste bygg finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen. Kravet har vært noe varierende fra det første kravet kom i 1981.

TERMOGRAFERING

Termograferingskamera kan avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflate temperatur, kan det avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

TAKTERMOGRAFI MED DRONE

Fuktighet i takkonstruksjoner forringer isolasjonsverdien og øker energi kostnadene. Vi har utviklet et system for søk etter fuktighet i isolasjonssjiktet på flate tak konstruksjoner.

Vi har RO3 lisens.

EIERSKIFTE TVISTER

Å kjøpe en bolig og finne ut at ting ikke er slik de bør være kan skape mye frustrasjon, og kan også være vanskelig å løse. Vi bistår i forbindelse med feil og mangler ved din nyinnkjøpte, eller solgte bolig.

UAVHENGIG KONTROLL

Hensikten med uavhengig kontroll er å kvalitetssikre alle nye bygge prosjekter, og forsikre seg om at prosjektet oppfyller gjeldende krav til fuktsikring og lufttetthet i henhold til Byggteknisk forskrift.

Kontakt oss

Telefon: 982 45 510
E-post: rolf@ttc-as.no

Din kontaktperson:
Rolf Ekholt
Takstingeniør, Nivå 3 Byggtermografør, RO3 Drone pilot

Adresse:
Hesteskoen 6C, 1408 Kråkstad

Om oss

Vi er et frittstående firma som er spesialister på uavhengig kontroll og trykktesting av bygninger i tråd med gjeldende forskriftskrav. I tillegg til dette foretar vi termografering og taksering og undersøkelser av boliger ved blant annet salg, refinansiering og byggelån.